Bizim köye

Güzelliğine öyle güzel ki
Baharı başka,güzü başka,yazı başka

Söyledi mi öyle söyler ki
Şarkısı başka,türküsü başka,sazı başka

Baktı mı öyle bakar ki
Gülüşü başka,işvesi başka,nazı başka

Sevdi mi öyle sever ki
Anası başka,bacısı başka,kızı başka

1972/Zonguldak-Devrek-Hacımusa köyü-Necmi MOLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *