HONG KONG GÜNLERİ 3 / FİYATLAR VE ÜCRETLER

Hong Kong’taki fiyatlar ve ücretler ile ilgili daha önce yani 2018 yılındaki ziyaretimde bir yazı yazmıştım. Bu defa bu konuya daha çok zaman içindeki değişmeler ve karşılaştırmalar ekseninde yaklaşacağım. Aynı marka ve nitelikteki ürünlerin önceki ve 5-6 yıl sonraki fiyatlarının mukayesesi de ülkedeki ekonomi ile ilgili bir fikir verebileceğini düşündüm. Bu amaçla da aşağıdaki tabloyu oluşturdum.

Tabloya dikkatle bakacak olursak önceki ziyaretim olan 2018 yılındaki tespitler ile -beş altı yıl sonraki- yani 2024 yılı fiyatları arasında çok bir farklılık yok. Yıllık bazda %2 civarında bir enflasyon ve %3 civarındaki işsizlik oranı bizim herhalde rüyamızda bile görebileceğimiz durumlar değil. Çizelgede bazı ürünlerin ise önceki yıllara göre fiyatlarının düşmesi ise çok dikkat çekici. Çizelgenin en vahim kalemi ise HKD ile TL’nin zaman içindeki dramatik ilişkisi. Çizelgede %450’lik, nerede ise astronomik bir oranda, paramızın değer kaybı doğrusunu söylemek gerekirse içimi çok acıttı.

Yeraltı ve yerüstü zenginliği pek olmayan, başta gıda maddesi olmak üzere birçok ihtiyacını ithalat yolu ile karşılayan bu ülkede fiyatlardaki bu istikrarı nasıl sağlayabildi? Dünyanın finans ve ticaret merkezi olarak bilinen, ekonomisi USD ile yakından ilişkili olan bu ülkede nasıl oluyor da enflasyon ABD’dekinden daha aşağıda tutulabilmişti. Muhtemeldir ki bu konuda oluşturulmuş olan kurullar, kurumlar, mekanizmalar ve buralardaki liyakat sahibi kişiler görevlerini iyi yapmışlar.

Ne diyelim darısı bizim başımıza…

Tagged: Tags

2 Thoughts to “HONG KONG GÜNLERİ 3 / FİYATLAR VE ÜCRETLER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *