BİRAZ DA KİTAP  / ŞİDDETİN KÖKÜNÜ KAZIMAK

Kadının bir toplumun en kıymetli ve vazgeçilmez unsuru olduğu konusunda hemen herkes hemfikirdir. Fakat iş uygulamaya ve yaşamın gerçeklerine bakınca bu tespitin sözde kaldığını söyleyebiliriz. Ülkemizde uzun yıllar bazı meslekler kalıplaşmış bazı düşünceler ve önyargılar sebebi ile ne yazık ki kadınlarımıza kapatılmıştır. Bakanlık Müfettişliği ve İlköğretim Müfettişliği uzun yıllar kadın isminden ve cisminden uzak tutulmuştur. Gerekçe olarak mesleğin kendine özgü koşulları, ülkenin coğrafi yapısı ve seyahat koşulları gibi durumlar ileri sürülse de bu yalın gerçeği saklamaya yetmemektedir. Nihayetinde bu tutuculuk boyutundaki önyargılar 2000’li yıllara doğru aşılmış ve oransal olarak yeterli miktarda olmasa da benim de mensubu bulunduğum mesleğe kadın İlköğretim Müfettişleri ataması yapılmaya başlanmıştır. Münevver Mertoğlu da o yıllarda İstanbul iline atanan az sayıdaki kadın Müfettişler arasında idi. Aynı grupta çalışmasak da daha sonra Teftiş Kurulu Başkanı olması hasebi ile yakından tanıma fırsatım oldu kendisini. Kadın eli değmek gibi bir tabiri hepimiz biliriz. Teftiş kuruluna da farklı bir seviye ve nezaket getirdiğini, her yönden gelişmesine önayak olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra kendisinin Kültür üniversitesinde akademik hayatını sürdürdüğü bilgisine ulaştım. İşte size tanıtımını yapacağım kitap Münevver Mertoğlu tarafından kaleme alınmış bir eser.

“Özellikle kadına ve çocuğa yönelik olmak üzere, toplumun her alanında şiddet günümüzün en temel problemlerinden biridir. Yapılan araştırmalar yalnızca yasal düzenlemelerle şiddetin önlenemeyeceğini göstermektedir. Toplumun şiddete bakış açısını değiştirmek, şiddeti kutsayan sosyal normlarını değişimini sağlamak ancak eğitimle mümkündür” cümleleri ile giriş yapmış Dr. Münevver Mertoğlu kitabına. Bu genel yaklaşımın ardından kitapta daha çok çocuk dünyasındaki şiddet irdelenmiş diyebiliriz.

Kitabın ilk bölümünde okulda çocuğa yönelik şiddet üzerinde durulmuş, akran şiddeti, öğretmenlerin öğrencilere, öğrencinin öğretmene uyguladığı şiddet üzerine ilginç tespit ve yaklaşımlarda bulunuyor. Daha sonraki bölümde Okul şiddetinin nedenleri başlığı altında ergenlik döneminin şiddet davranışlarına etkisi, aile içi şiddet ve okul şiddeti arasındaki ilişki, bu hassas dönemde anne, baba ve eğitimcilerin sorumlulukları, hormonların şiddet davranışına etkisi, okul atmosferinin şiddet davranışını biçimlendirmesi konuları mercek altına alınmış.

Kitabın üçüncü bölümünde okul şiddetinin önlenmesi başlığı altında kuralların ve sorumluluk kazandırmanın önemi, ödül ve cezanın etkisi, sevgi ve güven ortamının kazandırdıkları, sportif faaliyetlerin önemi konusunda önemli açıklamalarda bulunuyor Münevver Mertoğlu. Ayrıca şiddetin önlenmesinde empatinin rolü, öfke kontrolü programları, atılganlık eğitimi, sorun çözme yöntemleri, işlevsel iletişim becerileri eğitimi gibi konulara ağırlık verilmiş. Nihayetinde konu ile ilgili yasal düzenlemeler ile okullardaki disiplin konusundaki işleyiş açık ve anlaşılır biçimde kaleme alınmış.

Dr. Münevver Mertoğlu kitabında sadece teorik bilgiler vermekle yetinmemiş, 2007-2011 yılları arasında bizzat kendisinin yürüttüğü İstanbul, Ankara ve İzmir ili içindeki bazı ilçelerde geniş bir katılımlı bir araştırma ile ilgili bulguları kitabının dördüncü bölümünde ayrıntılı olarak açıklamıştır. Bu inceleme ile ilgili bulgu ve tespitlerden hareketle sorunların çözümü ile ilgili çeşitli kademelerde uygulanabilecek önerileri de sıralamıştır.

Kitabın araştırma ile ilgili teknik ayrıntıları bir yana bırakıldığında Münevver Mertoğlu’nun yazdığı bu eser çocukların sevgi ve güven ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla anne babalar, çocuğun bakımından ve yetişmesinden sorumlu kişiler, öğretmen ve yöneticilerin kolaylıkla okuyup yararlanabileceği el kitabı niteliğinde bir eser olarak tarif edilebilir.

Teşekkürler Sayın Münevver Mertoğlu.

Tagged: Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *